För dig som behöver teknisk service

Teknisk service

Om du får ett tekniskt problem eller när något inte fungerar som det är tänkt i din fastighet så skall du göra en serviceanmälan hos vårt systerföretag TidX Förvaltning.