Samhälls-
engagemang

För oss på Plusfastigheter är det viktigt att ge tillbaka till samhället.

Samhälls-
engagemang

Vi bidrar med erfarenheter och resurser för att människor som av olika anledningar haft svårt att komma in i samhället ska få en möjlighet att göra det. Dessutom utvecklar vi mötesplatser som främjar detta ändamål.

Vi arbetar aktivt med att integrera invandrare och personer med olika funktionshinder i vår verksamhet och därmed i samhället. Detta gör vi genom att:
• Ordna anställningar och praktikplatser inom våra projekt, i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunala bolag.
• Utföra volontärarbete – styrelsen i Plusfastigheter Management utför årligen 50 timmar betald arbetstid i olika probono-projekt.
• Vi sponsrar också idrottsföreningar och aktiviteter som delar vår värdegrund.