Fastighetsbeteckning: Koholmen 1:211
  Fastighetstyp: Tomtmark
  Byggår:
  Tomtarea: 3 000 kvm

Klädesholmen

Koholmen 1:211 är belägen på Klädesholmen, Tjörns kommun. Fastigheten omfattar ca 3 000 kvm mark. I dagsläget driver Tjörns kommun ett detaljplanearbete för att omarbeta området där vår fastighet ligger från industrimark till bostadsområde.