Fastighetsbeteckning: Näset 2:1
  Fastighetstyp: Ecklesiastikbyggnad
  Byggår:
  LOA: 500 kvm
  Tomtarea: 1 633 kvm

Cinnobergatan 41

Tillsamman med partners förvärvade vi 2020 Åkeredskyrkan i Västra Frölunda. Tanken är att driva detaljplan och på sikt bygga bostäder på den aktuella marken.