Koncernen

De enskilda bolagen ska dra nytta av koncernens sammanlagda styrka och de synergieffekter som finns mellan bolagen.

Detta är Plusfastigheter Group

Plusfastigheters affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att kombinera Fastighetsutveckling – där försäljning av utvecklade fastigheter skapar resurser för vidare tillväxt – med Fastighetsägande och Förvaltning av såväl kommersiella fastigheter som bostäder vilket säkerställer ett kontinuerligt kassaflöde!

Om oss

Utöver ovanstående har vi även en verksamhet där vi investerar i andra företag som verkar i fastighetsbranschen. Affärsidén för detta område är att hjälpa entreprenörsledda företag att växa. Genom att vi aktivt och långsiktigt går in som delägare i entreprenörens bolag, och där tillför kapital, kunskap och metodik, så bidrar vi tillsammans med entreprenörerna till att utveckla välskötta och lönsamma bolag. I vår portfölj finns allt från nyskapande uthyrningsföretag nischade att hyra ut bostäder till företag – till företag inom bl.a. Teknisk förvaltning, Bygg och också traditionella Fastighetsbolag.

Tillsammans är vi starka

De enskilda bolagen ska dra nytta av koncernens sammanlagda styrka och de synergieffekter som finns mellan bolagen, men drivas med självständig styrelse och ledning.