Hållbarhet

Miljöfrågorna skall införlivas i alla delar av vår verksamhet.

Hållbarhet

Vi skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, ägare, anställda, allmänhet och myndigheter. Miljöfrågorna skall införlivas i alla delar av vår verksamhet.

Vi ska inspirera och utbyta kunskap med andra

Företagets Miljöpolicy beskriver vårt gemensamma synsätt på miljöarbetet. Våra miljökvalitetsmål beskriver vilket tillstånd vi vill uppnå. Miljöprogrammet ger konkret vägledning om hur och vad vi ska göra för att nå våra miljökvalitetsmål. Miljörapporten följer upp miljötillståndet och visar hur det går med miljökvalitetsmålen.