Fastighets-
utveckling

Plusfastigheter Utveckling driver fastighetsprojekt för utveckling av nya bostäder och kommersiella lokaler.

Fastighetsutveckling

Plusfastigheter Utveckling driver fastighetsprojekt för utveckling av nya bostäder och kommersiella lokaler. Vid sidan av detta är vår affärsidé att köpa och sälja fastigheter, när det ges möjlighet. På så sätt kan vi säkerställa att vi har en portfölj av fastigheter med olika behov av utveckling och varierande genomförande tid.

Vi är en flexibel organisation med resurser för att kunna satsa på olika slags projekt. Med nyfikenhet utforskar vi fastighetsmarknadens behov, vilket ökar våra möjligheter att fortsätta växa.

Gemensamt för alla projekt, oavsett om vi gör dem själva eller tillsammans med partners, är att vi på Plusfastigheter Utveckling har det övergripande projektansvaret.

Exempel på projekt se nedan eller om du letar efter din drömlokal – låt oss hjälpa dig! Kontakta oss på telefon 031-706 01 01.