Värdegrund

Läs mer om våra värderingar, visioner och affärsidé.

Vision

”Att vara branschens bästa arbetsplats på de marknader vi verkar.”

Affärsidé

”Genom att utmana oss själva, vara medvetna och närvarande ökar vi värdet på fastigheter.”

Utmanare

Vi tänker alltid ett steg längre tack vare hög kompentens, starkt nätverk och en liten flexibel organisation. Beslutsvägarna är korta och vi kan snabbt agera på möjligheter som marknaden ger.

I Plusfastigheter hittar vi nya aktiviteter, koncept och är alltid lyhörda för marknadens behov. Dessutom är Plusfastigheter experter på att väcka nya behov och vet vad kunderna vill ha redan innan de vet om det själva.

Vi föder en innovativ arbetsplats där medarbetarna trivs och är drivna.

Medvetna

Medarbetarna i Plusfastigheter har lång erfarenhet från flera olika branscher och innehar tack vare detta en bred och djup kompentens som är avgörande för att lyckas. Kompentensen skapar förutsättningar för medvetenhet och förståelse för kundens behov och hur marknaden fungerar.

Men det finns även en annan stark anledning till att använda ordet medvetna. Bakom varje handling och val ligger en stor medvetenhet. En medvetenhet kring miljö, varje människas värde och samhället i stort. Plusfastigheter känner och tar sitt ansvar för både medarbetare, affärsrelationer och utvecklingen i samhället. Hellre en medveten hållbar affär än några extra kronor i vinst.

Det ska synas att koncernens bolag är företag med stort samhällsengagemang.

Närvarande

Vi sätter alltid kunden i första rummet och arbetar nära kunden oavsett behov. Då menar vi inte bara fysiskt utan också genom tillgänglighet via telefon, hemsida och digitala möten. ”Jag hör av mig till Plusfastigheter, de vet!” skall vara första instinkten när man vill få svar på något i de branscher vi verkar. Att snabbt återkoppla till befintliga kunder och nya kontakter är av högsta prioritet.

Genom att fokusera på att skapa en stark närvaro öppnas ständigt nya möjligheter att bli det självklara valet för både kunder och samarbetspartners.”