EKO 10 – Borås

EKO 10 – Borås

EKO 10 – Borås Borås Eko 10 är belägen precis vid Viskan på Västerbro gatan 5 i centrala Borås. Fastigheten som idag består av ca 3 023 kvm kontor, handel skall konverteras så att den i framtiden istället innehåller ca 76 st. bostäder och handel. I samband med detta...
Kusken 10 – Åby

Kusken 10 – Åby

Kusken 10 – Åby Kusken 10 är belägen på Ragnar Thorngrensgata 8, i Mölndals kommun. Fastighet om ca 3 500 kvm bebyggs nu med ca 2 400 kvm kontor och lager. Inflyttning planerad vid årsskiftet...
Högsbo 7:22

Högsbo 7:22

Högsbo 7:22 Högsbo 7:22 är belägen på Viktor Hassebladsgata 9A i Högsbo industriområde, Göteborgs kommun. Fastigheten som idag består av ca 6 000 kvm mark projekteras för en industri- och lagerbyggnad om ca 2 500 kvm. Förväntad byggstart Q1 –...