Kusken 10 – Åby

Kusken 10 är belägen på Ragnar Thorngrensgata 8, i Mölndals kommun. Fastighet om ca 3 500 kvm bebyggs nu med ca 2 400 kvm kontor och lager. Inflyttning planerad vid årsskiftet 2019/2020.