Högsbo 7:22

Högsbo 7:22 är belägen på Viktor Hassebladsgata 9A i Högsbo industriområde, Göteborgs kommun. Fastigheten som idag består av ca 6 000 kvm mark projekteras för en industri- och lagerbyggnad om ca 2 500 kvm. Förväntad byggstart Q1 – 2019.