EKO 10 – Borås

Borås Eko 10 är belägen precis vid Viskan på Västerbro gatan 5 i centrala Borås. Fastigheten som idag består av ca 3 023 kvm kontor, handel skall konverteras så att den i framtiden istället innehåller ca 76 st. bostäder och handel. I samband med detta skall det också byggas på ytterligare 2 bostadsvåningar på taket. Inflyttning planerad 2020.