E A Rosengrens gata, Högsbo

Västra Frölunda
Nyproducerat i Högsbo – i ett av centrala Göteborgs mest expansiva områden skall vi nu bygga en unik fastighet som kommer att ta plats och sticka ut.

Beskrivning

Vår målsättning – din vision! Den största fördelen med att välja nyproducerade lokaler är att du som hyresgäst kan vara med och påverka utformning och design. Samtidigt bidrar vi tillsammans med våra arkitekter med de senaste kunskaperna kring arbetsmiljöfrågor m.m. som gör lokalerna attraktiva för lång tid framöver. Nyproducerade lokaler ger förutom låga driftkostnader också möjlighet till att välja miljösmarta alternativ i produktionen, vilket stärker ditt företags varumärke.

Utförande

Byggår
2018

Antal rum
Anpassningsbart

Planlösning
Möjlig att påverka.

Ytor
Kontor max 2 000
Lager/Logistik max 1 000
Plusfastigheter
A Odhnersgata 41
421 30 Västra Frölunda

E A Rosengrens gata