Bårhult

Bårhult 1:125 är belägen på Fläskebovägen, Härryda kommun. Fastigheten som idag består av 14 500 kvm projekteras för framtida byggnation. Förväntad byggstart 2019.