Koncernen

De enskilda bolagen ska dra nytta av koncernens sammanlagda styrka och de synergieffekter som finns mellan bolagen.

Företagsgruppen Pluscapital

Plusfastigheter Management, som ingår i den privatägda företagsgruppen Pluscapital, är ett utvecklingsbolag i fastighetsbranschen som tillsammans med sina dotterbolag bedriver verksamhet i valda delar av landet, där efterfrågan är större än utbudet.

Om oss

Plusfastigheters affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att kombinera Fastighetsutveckling (Plusfastigheter Utveckling AB) – där försäljning av utvecklade fastigheter skapar resurser för vidare tillväxt – med Fastighetsägande (Plusfastigheter Hus AB) av såväl kommersiella fastigheter som bostäder vilket säkerställer ett kontinuerligt kassaflöde. Drivkraften bakom affärsidén är att bygga en växande verksamhet som successivt tar sig an större projekt. På så vis tillfredsställer vi kunders, medarbetares, ägares och investerares behov och företaget bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Tillsammans är vi starka

De enskilda bolagen ska dra nytta av koncernens sammanlagda styrka och de synergieffekter som finns mellan bolagen, men drivas med självständig styrelse och ledning.

I koncernens moderbolag, Pluscapital i Sverige AB, finns de koncerngemensamma stödresurserna Ekonomi/Finans, Analys/Transaktion, Kommunikation, HR, IT samt Kvalitet och Miljö samlade.