För våra hyresgäster

Serviceanmälan

När du frågor om ditt hyreskontrakt, hyresavier, inbetalningar eller annan administrativ förvaltning.

När du får ett tekniskt problem eller när något inte fungerar som det är tänkt i din lägenhet, lokal eller fastighet.

För att underlätta ditt boende och också skapa varaktig trivsel för alla har vi här på hemsidan samlat all generell information om vad som gäller när du bor hos oss.