Vill du hyra?

Vi inriktar oss på kontor, industrifastigheter och bostäder på stadsnära platser i Västsverige.

Hyra

Inom Plusfastigheter Hus strävar vi efter att skapa ett långsiktigt fastighetsägande och stabila kassaflöden genom goda och nära relationer till kunder och hyresgäster. Vi inriktar oss på kontor, industrifastigheter och bostäder på stadsnära platser i Västsverige.

Vi letar hela tiden nya fastigheter att förvärva för att fortsätta växa vårt fastighetsbestånd. Vår ambition är att varje enskild, nuvarande eller framtida, hyresgäst känner att vi kan tillhanda den lokal eller bostad som de önskar.
Ägandet av våra fastigheter sker i helägda bolag eller i samarbete med partners via intresseföretag.

Läs mer om varje specifik lokal nedan eller kontakta oss på telefon 031-706 01 01.