Fastighetsutveckling, uthyrning och förvaltning. Välkomna!

Fastighets-
utveckling

Plusfastigheter Utveckling driver fastighetsprojekt för utveckling av nya bostäder och kommersiella lokaler. Vid sidan av detta är vår affärsidé att köpa och sälja fastigheter, när det ges möjlighet.

Lediga lokaler

Inom Plusfastigheter Hus strävar vi efter att skapa ett långsiktigt fastighetsägande och stabila kassaflöden genom goda och nära relationer till kunder och hyresgäster. Vi inriktar oss på kontor, industrifastigheter och bostäder på stadsnära platser i Västsverige.

För hyresgäster

Våra fastigheter handhas av Plusfastigheters koncernbolag TidX Förvaltning AB. TidX är en förvaltningsaktör med affärsidén att externförvalta andras fastigheter.

Plusfastigheters värdegrund

Värderingar

Vi tänker alltid ett steg längre tack vare hög kompetens, starkt nätverk och en liten flexibel organisation. Beslutsvägarna är korta och vi kan snabbt agera på möjligheter som marknaden ger.

Samhälls-
engagemang

För oss är det viktigt att ge tillbaka till samhället. Vi bidrar med erfarenheter och resurser för att hjälpa människor som av olika anledningar haft svårt att komma in i samhället.

Hållbarhet

Vi skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, ägare, anställda, allmänhet och myndigheter.

Fastighets-
utveckling
– med många plus

{

Vi är nyfikna och vågar tänka annorlunda när det kommer till fastigheter och hur man utnyttjar mark på ett effektivt sätt. Vi är också ett kompetent team och kan vår bransch utan och innan.

– Johan Gunnarsson, VD

Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster genom hela fastighetskedjan – från fastighetsutveckling och uthyrning till förvaltning. Kontakta oss gärna för mer info!

Adress

Plusfastigheter Management AB
A Odhnersgata 41
421 30 Västra Frölunda

Kontakt

031-706 01 01
info@plusfastigheter.se